Nodabase.net

Bostadskrisen bakom fasaden

Description

Dagens Nyheter genomförde sommaren 2016 en stor granskning av bostadsbristens verkliga orsaker. Samtliga artiklar byggde på omfattande dataanalyser. Här är avslöjandena ur granskningen:
* Det tar i snitt tio år att bygga ett flerbostadshus i Sverige, från ax till limpa. Överklaganden lyfts ofta fram som en stor bromskloss, men det visar sig vara en myt. Istället är det ofta byggherrar som bromsar takten för att hålla priserna uppe.
* Kommunerna i Sverige glömmer bort att bygga skolor när nya bostäder planeras. I 60 av de 100 områden där det byggs mest har kommunerna tvingats sätta skolbarn i baracker.
* I 21 svenska kommuner med bostadsbrist byggdes det inte en enda bostad år 2015.
* Bostadsbeståndet i Sverige utnyttjas dåligt. Över 351 000 villor är ensamhushåll, samtidigt som bostadsbristen är omfattande.

Länkar till alla artiklar finns på http://www.kristofferorstadius.se/bostader.php

Origin

Det har länge pratats om bostadsbristen i Sverige, men det har aldrig genomförts någon större granskning i medierna om den. Det finns många uppgifter i debatten som jag ville granska och kunde bland annat visa på flera myter.

Data

Publicering 1:
Begärde ut uppgifter om samtliga flerbostadshus som färdigställdes förra året, 24 836 lägenheter. Uppgifterna begärde jag ut från Sveriges 290 kommuner via e-post. Jag spårade varje enskilt bostadsprojekt bakåt – från beslut om att ta fram detaljplan till att färdigställande Allt dokumenterades i en Excel-fil, där jag sedan gjorde analyser.

Publicering 2:
Byggde på en ganska enkel genomgång av öppen data från SCB. Inget komplicerat datajobb. Visualiserades i Carto.

Publicering 3:
Begärt ut en förteckning över adresser på all nyproduktion av lägenhetshus och villor/radhus under 2011-2014. Med hjälp av Google Geocode API geocodades alla adresser till koordinater. Delade därefter, via ArcGis in hela Sverige i rutor som är 3×3 kilometer breda och matchade mot bostäderna. I de 100 områden där det byggts mest gjorde jag analyser över skolsituationen genom ett dataset över alla skolor och baracker.

Publicering 4:
Bygger på dataanalyser med hjälp av offentlig SCB-data.

Resources

Jag (Kristoffer Örstadius) arbetade ensam i projektet. Tog ungefär 2,5 månad att genomföra granskningen.

Impact

Arbetet fick stor uppmärksamhet i andra medier, liksom i den politiska debatten. Artiklarna används ofta som källor när frågan om bostadsbristen diskuteras.

Ansvarig minister, bostadsminister Peter Eriksson (MP), har genomfört åtgärder efter granskningen.

Obstacles

Huvudproblemet var att granskningen var mycket tidskrävande. Jag arbetade i flera månader med projektet, framför allt att genomföra analyserna och inhämtningen av data.

Den mesta datan i dataseten har jag tagit fram själv genom att granska dokument.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.