Nodabase.net

Datajournalistik för alla

Description

Siren är en liten nyhetsbyrå, specialiserad på bevakning av myndigheter och öppna data. Sedan fler år tillbaka förser Siren merparten av de svenska mediehusen med nyheter. Utskicken är alltid taggade för att nå rätt mottagare, och innehåller alltid en förklarande nyhetstext. Under 2017 har Siren gjort en unik grafiksatsning – som resulterat i tusentals lokala statistiknyheter. Trots knappa resurser skapar nyhetsbyrån dagligen färsk datajournalistik för hela Sverige, alltid med individuell grafik, och med möjligheter till unika vinklar beroende på var nyheten ska publiceras. Grafiken som skickas med till användarna är interaktiv, och kan anpassas både digitalt och för print.

Origin

Ett av Sirens huvuduppdrag är att göra komplicerade nyheter tillgängliga för mottagarna, och i förlängningen för nyhetskonsumenter över hela Sverige. I och med detta kändes en publicerbar grafik som en naturlig vidareutveckling av vår produkt. Då Sirens idébaserade statistikutskick alltid har tagits emot väl av lokalmedierna, ville vi dessutom öka frekvensen av dessa. Dessa två faktorer gjorde att vi valde att satsa på databasjournalistik. I och med det planerade projektet anställde vi en dedikerad redaktör. Hennes uppdrag har varit att ta fram dagliga statistikjobb för hela landet, med tillhörande grafik. Resultatet kom att bli så lyckat att tjänsten nu blivit permanent.

Data

Sirens redaktion är specialiserad på att hitta kvalitativa källor med öppna data, och även på att begära hem den data vi behöver från olika myndigheter. Nyhetsbyråns dataredaktör utgår från ett grundmaterial som varierar från färdigbearbetade filer hämtade ur öppna databaser, till rådata levererad utifrån en specifik begäran som kräver kvalificerad handpåläggning. Landets samtliga öppna databaser och i princip alla svenska myndigheter är tänkbara källor.

Resources

En person på heltid.

Impact

Projektet har gjort att svenska medier kunnat erbjuda sina läsare flera databaserade lokalnyheter i veckan, dessutom med tillhörande grafik. Sirens nyheter har haft stort genomslag – och ofta resulterat i en samhällsdebatt. Exempel på det är kartläggningen av antalet kvinnor i arbetslivet, och Sirens genomlysning av antalet hyresrätter i Sverige.
http://www.lt.se/opinion/ledare/tomas-karlsson-mer-maste-goras-for-att-fa-sodertaljes-kvinnor-i-jobb
http://www.politism.se/story/fler-hyresratter-byggs-i-landet-men-inte-i-stockholm/#post-53349

Obstacles

Vid några få tillfällen har databaser och myndighetsmaterial innehållit felaktiga siffror, som våra kontroller inte har fångat upp. Det har resulterat i problem då de har legat till grund för våra uträkningar och nyhetsvinklar. Vid dessa tillfällen har vi rättat materialet och informerat om felaktigheterna så fort de har uppdagats.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS