Nodabase.net

De Store Skatteskyldnere

Description

Gælden til Skat i Danmark har de seneste år været støt voksende og rundede 100 milliarder kroner sidste år. I Danmark er skattebetaling yderst hemmeligt og privat. Vores projekt var at bruge datajournalistiske metoder til at finde ud af, hvem der skylder de 100 milliarder kroner, og hvorfor de ikke betaler dem.

Origin

Som sagt har der været meget kritik af skattevæsnet for ikke at inddrive de 100 milliarder kroner. Efter at have hørt et foredrag om den problematik, tænkte vi: “Hvem er alle dem, som ikke betaler?” også begyndte vi at researche.

Data

I Tingbogen kunne vi lave en søgning på alle ejendomsdokumenter med skats CVR-nummer. Det gav en liste på cirka 15.000 dokumenter, som vi scrabede. Med den liste byggede vi så en ny scraber, som gik ind og slog hvert enkel dokument op og gemte det i en database. I Acces slicede vi så de 15.000 dokumenter op i forskellige kolonner, som vi kunne sortere ud fra og finde de største skyldnere.
I Statstidende kunne vi søge på tvangsauktioner begæret af Skat, scrabe siderne og slice dem op i Acces til en brugbar database. Via adresserne kunne vi sammenkøre med data fra Tingbogen og se, hvor stor gæld der lå bag de tvangsauktioner, som skat begærede.
Ved at kende Skats foretrukne kurator, kunne vi søge en liste frem på alle du konkursboer, han havde. I konkurs-retten fik vi aktindsigt i dem og kunne så finde de cases, vi gerne ville bruge.
Efterfølgende lavede vi nye scrabes af både Tingbog og Statstidende, så vi kunne se hvor mange penge folk fik for de huse, Skat sendte på tvangsauktion.

Resources

Vi var to journalister, som arbejdede omkring 3 måneder på projektet fuld tid. Derudover havde vi fotografer og klippere på.

Impact

Kort efter vores dækning blev der nedsat en undersøgelseskommission til at undersøge de mange problemer i Skat. Kommissionen havde været efterspurgt i mange år, men blev først en realitet, da Socialdemokratiet med direkte henvisning til vores dækning ændrede holdning og støttede en kommission, så der kom et flertal uden om regeringen.
Der blev også henvist 175 millioner kroner til et nyt kontor i Skat, som blandt andet skal inddrive gæld i udlandet.
Senest i dag fremsatte skatteministeren et lovforslag, der skal gøre det nemmere at finde skatteskyldnere i udlandet. Det forslag udspringer direkte af vores dækning.

Obstacles

VI havde en del problemer med at få vores scraber til at virke på Tingbogen, men efter flere redesigns lykkedes det. Da vi så endelig kom i gang opdagede vi en maksimumgrænse på 1000 opslag per uge per dansker. Derfor måtte vi en del redaktioner rundt og låne NEM-ID (offentligt log-in) for at få alle data.
Rent journalistisk var der svært at lave historier om emner, som ingen vil snakke om. Skat har tavshedspligt og kan ikke udtale sig om de enkelte sager. De folk, der skylder penge, har oftest ikke lyst til at tale. Derfor bliver mange tv-historierne bygget op omkring reporterne, som leder efter skyldnerne.

Built on WordPress by Smart Media AS