Nodabase.net

Dödskjutningarna 2017

Description

Kallblodiga avrättningar, dödliga gänguppgörelser och misstänkta hämndaktioner. 2017 blev ett år där dödsskjutningarna fördubblades sedan BRÅ började föra sin statistik år 2011. I det här projektet gick vi igenom samtliga dödsskjutningar och byggde en databas över dem som sedan låg till grund för en mängd jobb på SVT Nyheter. Här nominerar vi själva kartläggningen, där vi går igenom fall för fall och kan konstatera att 42 personer sköts ihjäl år 2017. Majoriteten av gärningsmännen är unga män i 20-årsåldern och de flesta skjutningarna har på allmänna platser. En stor andel av skjutningarna är kopplade till uppgörelser mellan kriminella. Bara sex av dödsfallen har klarats upp.

Origin

Idén att granska dödsskjutningarna kom på ett spånmöte i krimgruppen på SVT Nyheter om tänkta satsningar under julen. från reportern Diamant Salihu. Vi funderade på hur vi skulle kunna kvantifiera och visa materialet på ett vettigt sätt. Kartor kändes som ett bra och snyggt sätt att berätta om det här.

Data

Källorna var bland annat domar, åtal, medierapportering, statistik från polisen, statistik från BRÅ

Resources

En researcher, två datajournalister.

Impact

Det gjordes mycket journalistik utifrån materialet, bland annat det här reportaget som fick stort genomslag: https://www.svt.se/special/dodspatrullen/
Polisen fick rätta sin egen statistik efter vår kartläggning.
Vår genomgång har lett till stor politisk diskussion som fortfarande pågår. Den heta valfrågan brott o straff har blivit än mer på agendan.
Den har också lett till politiska initiativ för att stoppa vapentillförseln. Bl.a krav på mer pengar till tullen för att motverka smugglingen av vapen in i Sverige.
Vår sammanställning/kartläggning lästes av nästan 300.000 personer.

Obstacles

Researchen tog lång tid eftersom det inte finns samlad information om skjutningarna på ett ställe. Strax efter att vi var klara med vår genomgång släppte polisen officiella siffror som inte stämde med de vi hade fått fram. Efter en genomgång med dem kom vi dock fram till att vi hade rätt och polisen hade fel.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS