Nodabase.net

Dödskjutningarna 2017

Description

Kallblodiga avrättningar, dödliga gänguppgörelser och misstänkta hämndaktioner. 2017 blev ett år där dödsskjutningarna fördubblades sedan BRÅ började föra sin statistik år 2011. I det här projektet gick vi igenom samtliga dödsskjutningar och byggde en databas över dem som sedan låg till grund för en mängd jobb på SVT Nyheter. Här nominerar vi själva kartläggningen, där vi går igenom fall för fall och kan konstatera att 42 personer sköts ihjäl år 2017. Majoriteten av gärningsmännen är unga män i 20-årsåldern och de flesta skjutningarna har på allmänna platser. En stor andel av skjutningarna är kopplade till uppgörelser mellan kriminella. Bara sex av dödsfallen har klarats upp.

Origin

Idén att granska dödsskjutningarna kom på ett spånmöte i krimgruppen på SVT Nyheter om tänkta satsningar under julen. från reportern Diamant Salihu. Vi funderade på hur vi skulle kunna kvantifiera och visa materialet på ett vettigt sätt. Kartor kändes som ett bra och snyggt sätt att berätta om det här.

Data

Källorna var bland annat domar, åtal, medierapportering, statistik från polisen, statistik från BRÅ

Resources

En researcher, två datajournalister.

Impact

Det gjordes mycket journalistik utifrån materialet, bland annat det här reportaget som fick stort genomslag: https://www.svt.se/special/dodspatrullen/
Polisen fick rätta sin egen statistik efter vår kartläggning.
Vår genomgång har lett till stor politisk diskussion som fortfarande pågår. Den heta valfrågan brott o straff har blivit än mer på agendan.
Den har också lett till politiska initiativ för att stoppa vapentillförseln. Bl.a krav på mer pengar till tullen för att motverka smugglingen av vapen in i Sverige.
Vår sammanställning/kartläggning lästes av nästan 300.000 personer.

Obstacles

Researchen tog lång tid eftersom det inte finns samlad information om skjutningarna på ett ställe. Strax efter att vi var klara med vår genomgång släppte polisen officiella siffror som inte stämde med de vi hade fått fram. Efter en genomgång med dem kom vi dock fram till att vi hade rätt och polisen hade fel.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.