Nodabase.net

Dokumentet Sverige

Description

Kvinnor, världen över, hade delat med sig av sina erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier under #metoo-kampanjen. Många av inläggen fick en enorm spridning, framförallt de som hade en stark social plattform att utgå från. Men Aftonbladet ville ge en röst till de som inte har någon i vanliga fall, belysa alla delar av samhället. Och låta våra läsare dela med sig i skydd av den anonymitet ett källskydd kan skänka någon som vill men inte vågar berätta öppet. Under en vecka höll vi ett formulär öppet, via Aftonbladet.se, för läsarna att skriva in sina berättelser om sexuella trakasserier. Målet var att få in historier, från arbetsplatser, från vardagen, från skolan. Och det fick vi. Över 1 000 personer berättade sin historia. Under en veckas tid satt flera redaktörer och sammanställde allt i ett enormt databasprojekt baserat på postnummer, som resulterade i en kartvisualisering som lyfte vittnesmål från hela landet.

Origin

Vi ville lyfta ett samhällsproblem genom att låta Aftonbladets läsare dela med sig av sina historier. Vi ville visa hur sexuella trakasserier var helt oberoende av ort, bransch och ålder. Bara på fyra dagar fick vi in 1500 historier av våra läsare. Vi valde att publicera 1000 av dessa, bygga en databas, göra en mastodont-livesändning. Vi tryckte även upp en printbilaga med utvalda historier som delades ut i riksdagen och kräver och fick reaktioner från ministrar.

Data

Vi använde användargenererade data samt postnummerdata från Svensk postnummerservice.

Resources

Vi jobbade konstant under två veckors tid. Fem redaktörer gick igenom allt inskickat material, renskrev, tvättade och etikade. Samtidigt byggde tre utvecklare en kartvisualisering utifrån formulärsvaret. Veckan därpå förbereddes en livesändning där 26 kvinnliga medarbetare ställde upp och läste de inskickade historierna i en maratonsändning.

Impact

Vårt projekt fick enormt genomslag. För det första valde 1000 kvinnor att anförtro sina historier för oss. När vi väl publicerade fick vi efter en tids hårt drev mot Aftonbladet i metoo-tider ett överväldigande positiv mottagande för projektet på sociala medier. Maraton-livesändingen som var baserat på det insamlade materialet sågs av över 200 000 och vår livesändning på Facebook nådde lika många. Historierna trycktes även upp i en printbilaga som delades ut utanför riksdagen där ministrarna fick reagera.

Obstacles

Vår största utmaning var att hantera all den information som strömmade in genom formuläret och det var enormt resurskrävande att granska och tvätta varje berättelse för att komma åt sådant som kunde vara utpekande och sådant som kändes påhittat.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS