Nodabase.net

Dolda Data – öppna upp och analysera riksdagens och ministeriernas besökarlistor

Description

Projektet Dolda data inleddes våren 2013 som en studie i hur offentlighetsprincipen kan användas för att öppna upp data för journalistiska ändamål, till exempel att identifiera lobbying inför viktiga beslut. Uppgifter om besökare begärdes in från tolv myndigheter (tio ministerier, statsrådet och riksdagen). Myndigheterna var huvudsakligen avogt inställda, bara två ministerier gav ut de begärda uppgifterna. Två negativa beslut (utrikesministeriet 2013 och riksdagen 2014) överklagades framgångsrikt till Högsta förvaltningsdomstolen. Hösten 2017 nåddes en höjdpunkt då vi i september avslöjade att riksdagen aktivt motverkade domstolsbeslutet genom att förstöra besökaruppgifter. Avslöjandet fick stor synlighet över medie- och språkgränserna och riksdagen tvingades göra en helomvändning. Från och med oktober är riksdagens besökarlistor tillgängliga på begäran och även i elektronisk form, även om de fortfarande förstörs dagligen. Projektet fortsätter ännu på flera fronter.

Origin

Projektet startades redan våren 2013 av Svenska Yles (numera f.d.) databasredaktör Alexander Uggla och var ursprungligen tänkt som en studie för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (bifogad). Syftet var att utreda om besökaruppgifterna är offentligt tillgängliga och möjliga att sammanställa till en databas. Alexander hade låtit sig inspireras av SVT-journalistens Helena Bengtssons avslöjande om lobbyverksamheten inför Ipred-omröstningen i Sveriges riksdag år 2009 och diskussionen om lobbyisters verksamhet i Finland. Alexander Uggla bytte senare arbetsgivare och Linus Lång tog över arbetet hösten 2014 genom att begära omfattande uppgifter om riksdagens besökare.

Data

Projektet syftar till att få åtkomst till centrala myndigheters besökarregister för att kunna analysera dem. Vem besöker vem, och vad avslöjar det om kontakter till exempelvis lobbyorganisationer? Vi har fått tillgång till riksdagens besökarlistor för en längre tid och analyserat dem utförligt. Analysen har försvårats av att listorna är OCR:ade från pappersutskrifter, men från och med den 15.10.2017 får vi riksdagens dagliga listor som Excel-tabeller, vilket bäddar för ett enklare arbetsflöde och bättre analyser. Arbetet med att analysera myndigheternas besökardata fortsätter, samtidigt som vi har hopp om att öpnna upp flera datakällor. Statsrådets kansli för numera ett centralt register över ministeriernas möten och besökare med relevant information om besökarnas organisationskopplingar och mötets tema. Vi tror att vi på sikt kan öppna upp också detta register och tror att vårt arbete också bidrar till att motsvarande register byggs upp så att de tjänar öppenhet och transparens.

Resources

Alexander Uggla inledde projektet år 2013, i första hand med tanke på en forskningsrapport för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Linus Lång tog över projektet då Alexander bytte arbetsgivare. Arbetet har varit mycket varierande i intensitet, men uppskattningsvis har hundratals timmar lagts ner på projektet över tid. Förutom arbetstiden har hundratals euro lagts ner på domstolsavgifter. Vi har också haft hjälp av de ideella föreningarna Avoin ministeriö (Öppet ministerium) och Open Knowledge Finland som parallellt med vårt arbete har fört besvärsprocesser vidare och gjort stora insatser för att skanna in och maskinellt tolka utskrifter av riksdagens besökarlistor. Vi vill särskilt tacka Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö), Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) samt de grävande journalisterna Kjell Lindroos (Yle Spotlight) och Tiina Lundell (Yle MOT) som har hjälpt oss med betydande arbetsinsatser under olika skeden av projektet.

Impact

Projektet ledde hösten 2017 till en intensiv samhällsdebatt då vi avslöjade att riksdagen motverkade Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Ett flertal andra medier hakade på nyheten och rapporterade ur olika synvinklar om hemlighetsmakeriet kring besökarna. Offentlighetsprincipen debatterades intensivt och frågan om behovet av ett register över lobbyister eller lobbying fick ny aktualitet. Det mediala trycket ledde slutligen till att riksdagen gjorde en helomvändning och började ge ut besökarlistorna i elektronisk form (även om de fortfarande förstörs dagligen). De första tillängliga listorna har kunnat analyserats av både Yle och flera andra stora medier. Vårt projekt har öppnat tidigare otillgänglig data, ökat medvenheten om offentlighetsprincipen och bidragit till öppenhet och transparens. Det är en milstolpe som gör arbetet lättare – inte bara för oss då vi vill analysera makthavarnas kontakter –
utan också för övriga datainriktade redaktioner runt om i landet.

Obstacles

Projektet handlar om att öppna upp myndighetsregister (besökarlistor) och använda dem som grund för att analysera exempelvis förekomsten av lobbying. Riksdagen och ministerierna (statsrådet) antecknar information om personer som besöker tjänstemän och riksdagsledamöter. Myndigheterna har varit ovilliga att dela med sig av informationen och det har krävts långa besvärsprocesser för att få tillgång till den. Riksdagen försökte till och med aktivt motverka Högsta förvaltningsdomstolens beslut genom att bara lägga fram listorna till påseende, genom att börja förstöra listorna dagligen och till och med genom att hävda att de därför inte skulle vara offentliga trots domstolsbeslutet. Listan över besökare från och med sommaren 2016 till våren 2017 lades enbart fram i utskriven form, men Open Knowledge Finland lyckades fotografera och OCR:a pappersutskrifterna. Tack vare deras insats kunde vi och övriga medier göra de första besökaranalyserna hösten 2017.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.