Nodabase.net

Klimatguiden

På ett pedagogiskt och användarvänligt sätt visualiserar vi stora datamängder och komplexa skeenden i ett angeläget ämne. En dramatisk interaktiv grafik som låter användarna själva upptäcka konsekvenserna som den globala uppvärmningen riskerar att få.

Description

Ett försök att göra klimatfrågan lite roligare och mer lättförståelig. Det finns otroligt mycket klimatdata, vi ville välja ut de delar vi tyckte var mest relevanta och intressanta för att förstå vad som står på spel under Klimatmötet. Vi har fokus på att ländernas klimatlöften är otillräckliga och vad det kan komma att innebära. Vi läste, översatte och sammanfattade varenda INDC till den korta mening som visas. Vi visar grafiskt, och datadrivet, med hur mycket vi missar tvågraders-målet med nuvarande löften från världens länder. Vi kombinerade flera olika dataset för att visa mängden koldioxid i atmosfären sedan flera hundra tusen år tillbaka. Otaliga FN- rapporter lästes för att bena ut vilka de största konsekvenserna av den globala uppvärmningen är. Med tillstånd från Nasa visade vi före och efterbilder på Arktis. Fram tills klimatmötet började hade vi också en nedräkning i botten av sidan, som visade hur många månader, veckor, dagar och minuter det kvar kvar till mötets start.

Origin

Vi ville göra någonting på temat miljö inför toppmötet i Paris, och vi ville för första gången göra ett long-read format. När vi först hörde att varje land skulle lämna in löften (INDC) inför klimatmötet förstod vi att det fanns ett kvantitativt underlag som passade bra för ett datadrivet projekt. Vi ville toppa den med en nyhet och räknade kallt med att vår vinkel “Klimatlöften otillräckliga” skulle hålla och arbetade sedan utifrån den. Vi började med att leta relevant och spännande data och valde och utformade delarna utifrån den. Vi var i kontakt med forskare i början för att få tips om vilka källor som är pålitliga.

Data

Vostok ice core data
Law Dome Ice Core 2000-Year CO2 från NOOA
CAIT (World Resources Institute)
Climate Action Tracker.
Climate Interactive
UNFCCC
IPCC
Nasa gav oss tillstånd att använda deras sattelitbilder för vår före- och efter visualisering.
NOOA
INDC-dokument från FN
All data lokaliserades och laddades ner från deras respektive hemsidor innan den förädlades av oss.

Resources

Vi var huvudsakligen två personer som arbetade med Klimatguiden, men vi fick tips och råd från en designer angående delar av den interaktiva grafiken. Ingen speciell budget. Vi hade planerat för fem veckors arbete men det blev bara tre då annat kom emellan. Vi ville lansera den samma dag som länderna hade deadline för att lämna in sina löften.

Impact

I dagsläget har drygt 110 000 personer varit inne på klimatguiden. Det är mycket med SVTnyheters mått mätt. Genomsnittlig tid på de som kom in via hemsidan är 4,5 minut. Det ligger i demokratin och folkbildningens intresse att journalister runt om i världen lyckas förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Med Klimatguiden gjorde vi stora mängder data och skeenden, som är svåra att förstå, lättbegriplig och lätttillgänglig för vår publik.

Obstacles

Som vanligt brist på tid, man vill alltid hinna göra mer. Det krävdes också mycket tid för att säkerhetsställa data, dubbelkolla mot olika källor osv. Vi jobbar alltid mobilfirst, vilket också gör det klurigare när man till exempelvill ha breda grafer för många år. Det är alltid en utmaning att designa ett nytt format från scratch. Det var dels första gången som vi arbetade helt utanför vårt traditionella SVT-ramverk, dels första gången som vi försökte integrera löpande text med interaktiv grafik och stillbilder.

Built on WordPress by Smart Media AS