Nodabase.net

Klimatguiden

På ett pedagogiskt och användarvänligt sätt visualiserar vi stora datamängder och komplexa skeenden i ett angeläget ämne. En dramatisk interaktiv grafik som låter användarna själva upptäcka konsekvenserna som den globala uppvärmningen riskerar att få.

Description

Ett försök att göra klimatfrågan roligare och mer lättförståelig. Det finns otroligt mycket klimatdata, vi ville välja ut de delar vi tyckte var mest relevanta och intressanta för att förstå vad som står på spel under Klimatmötet. Vi har fokus på att ländernas klimatlöften är otillräckliga och vad det kan komma att innebära. Vi läste, översatte och sammanfattade varenda INDC till den korta mening som visas. Vi visar grafiskt, och datadrivet, med hur mycket vi missar tvågraders-målet med nuvarande löften från världens länder. Vi kombinerade flera olika dataset för att visa mängden koldioxid i atmosfären sedan flera hundra tusen år tillbaka. Otaliga FN- rapporter lästes för att bena ut vilka de största konsekvenserna av den globala uppvärmningen är. Med tillstånd från Nasa visade vi före och efterbilder på Arktis. Fram tills klimatmötet började hade vi också en nedräkning i botten av sidan, som visade hur många månader, veckor, dagar och minuter det kvar kvar till mötets start.

Origin

Vi ville göra någonting på temat miljö inför toppmötet i Paris, och vi ville för första gången göra ett long-read format. När vi först hörde att varje land skulle lämna in löften (INDC) inför klimatmötet förstod vi att det fanns ett kvantitativt underlag som passade bra för ett datadrivet projekt. Vi ville toppa den med en nyhet och räknade kallt med att vår vinkel “Klimatlöften otillräckliga” skulle hålla och arbetade sedan utifrån den. Vi började med att leta relevant och spännande data och valde och utformade delarna utifrån den. Vi var i kontakt med forskare i början för att få tips om vilka källor som är pålitliga.

Data

Vostok ice core data
Law Dome Ice Core 2000-Year CO2 från NOOA
CAIT (World Resources Institute)
Climate Action Tracker.
Climate Interactive
UNFCCC
IPCC
Nasa gav oss tillstånd att använda deras sattelitbilder för vår före- och efter visualisering.
NOOA
INDC-dokument från FN
All data lokaliserades och laddades ner från deras respektive hemsidor innan den förädlades av oss.

Resources

Vi var huvudsakligen två personer som arbetade med Klimatguiden, men vi fick tips och råd från en designer angående delar av den interaktiva grafiken. Vi hade ingen bestämd budget. Vi hade planerat för fem veckors arbete men det blev bara tre då annat kom emellan. Vi ville lansera den samma dag som länderna hade deadline för att lämna in sina löften.

Impact

I dagsläget har drygt 110 000 personer varit inne på klimatguiden. Det är mycket med SVTnyheters mått mätt. Genomsnittlig tid på de som kom in via hemsidan är 4,5 minut. Det ligger i demokratin och folkbildningens intresse att journalister runt om i världen lyckas förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Med Klimatguiden gjorde vi stora mängder data och skeenden, som är svåra att förstå, lättbegriplig och lätttillgänglig för vår publik.

Obstacles

Som vanligt brist på tid, man vill alltid hinna göra mer. Det krävdes också mycket tid för att säkerställa data, dubbelkolla mot olika källor osv. Vi jobbar alltid mobil first, vilket också gör det klurigare när man till exempel vill ha breda grafer för många år. Det är alltid en utmaning att designa ett nytt format från scratch. Det var dels första gången som vi arbetade helt utanför vårt traditionella SVT-ramverk, dels första gången som vi försökte integrera löpande text med interaktiv grafik och stillbilder.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.