Nodabase.net

Larm från förskolan – grupperna för stora

Description

Redan den officiella statistiken visar att svenska förskolegrupper är betydligt större än de riktmärken som Skolverket tagit fram och som beskriver lämpliga gruppstorlekar för olika åldrar. Lärarnas tidnings undersökning visar att grupperna i verkligheten är ännu större. En otydlighet i begreppen grupp och avdelning gör att olika förskolor definierar det olika.
När vi frågar förskollärarna själva, i en stor undersökning med 17 000 deltagare, visar resultatet en verksamhet som går på knäna. Styrkan i undersökningen är alla röster från förskollärare som beskriver sin verklighet och vardag med en ständig oro att inte se alla barn, att olyckan ska vara framme och att de själva ska bränna ut sig. Många beskriver en verksamhet som ligger långt ifrån den pedagogiska skolform som förskolan är sedan 2011. Istället reduceras den till barnpassning.
Utbildningsminister Gustav Fridolin kallar resultatet oroväckande och det fick honom att ta upp problemen med mätmetoderna med Skolverket.

Origin

Vi har länge hört från förskollärare och från Lärarförbundet om brister i den officiella statistiken. Då det är förskolechefer som rapporterar in den ville vi komma ett steg närmare, och bestämde oss för att kontakta förskollärare.

Data

Vi skickade ut en enkät via e-post till alla förskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet. 17 000 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 32 procent. Vi gjorde en bortfallsanalys och kunde konstatera att olika delar av landet var väl representerade.

Resources

En datajournalist och reporter som arbetade med projektet över cirka sju veckor (ej heltid) med dataanalyser, visualiseringar, ansvarsintervjuer, forskarintervjuer etc, en reporter som gjorde några fall-intervjuer, en arbetsledare, en grafiker.

Impact

Stort genomslag i sociala medier, påverkade utbildningsminister Gustav Fridolin att ta tag i frågan om mätmetoder för barngruppernas storlek. Spridning i annan media. Hjälpte till att sätta frågan om situationen i landets förskolor på agendan.

Obstacles

Få upp svarsfrekvensen, hantera de stora datamängderna, bortfallsanalysen. Att kunna lägga denna tid på ett datajournalistiskt gräv och en mycket omfattande undersökning på en facklig tidskrift med begränsade resurser.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS