Nodabase.net

Medborgerpanelet

Description

Norsk medborgerpanel er en nettbasert, forskningsdrevet undersøkelse som går over flere år. Dataene gir oss innsikt i historien bak de ordinære meningsmålingene, trendene og utviklingstrekk som kan få betydning for hvilke partier som vinner og taper. Det er første gang BT har hatt et så omfattende samarbeid med forskere.

Origin

Tall fra Norsk medborgerpanel gir et innblikk i hvordan samfunnet har endret seg siden forrige stortingsvalg. Professor Elisabeth Ivarsflaten ved UIB tok initiativ til panelet, som samler inn en omfattende mengde data om nordmenns holdninger. Over 10.000 personer har vært med i undersøkelsen siden oppstarten i 2013.
Forskningen er helt avhengig av at folk fortsetter å svare når forskerne spør. Det spesielle med nettopp denne undersøkelsen, er at det er de samme personene som har svart flere ganger. 1954 personer har vært med i panelet siden høsten 2013. Når det faktisk er de samme menneskene som blir spurt over tid, gir det et bedre grunnlag for å forstå hvordan og hvorfor folk endrer mening om samfunnsspørsmål.
For første gang har BT hatt et omfattende samarbeid med forskere. De har lagt ned en betydelig innsats for at ferske data av høy kvalitet kunne gjøres tilgjengelige for offentligheten på denne måten.

Data

Data fra Norsk medborgerpanel. Heldigital infrastruktur for spørreundersøkelser. Følger holdningene til deltakerne over tid og består i dag av over 6000 respondenter. Forsker på viktige samfunnsutfordringer som klima, ekstremisme, helse, integrering og ulikhet. Opprettet i 2012. Finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Les mer her: http://www.uib.no/medborger

Resources

Første kontakt mellom BT og Medborgerpanelet var på høsten 2016. Fra februar/mars 2017 jobbet vi med prosjektet, parallelt med annet andre valgprosjekt og forberedelser til sykkel-vm. To nyhetsutviklere og en journalist var hovedressursene i prosjektet. Første sak ble publisert i starten av august 2017.

Impact

Vi publiserte «Sympatibarometeret» i flere artikler om samarbeidskonstellasjoner og de ulike partiene. De første ble også publisert i Aftenposten, og var sitert på NTB og NRK. Tjenesten «Hvilket partis velgere ligner du på?» lå på fronten av bt.no store deler av valgkampen, og ble mye brukt (115.000 visninger).
En annen del av samme prosjekt var en serie større artikler med oppfølgere der resultater fra Medborgerpanelet ble brukt for å belyse konfliktlinjer i valget, sammen med reportasjeelementer:
-https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/2WQrr/Monica-34-sluttet-i-smykkebutikken-i-Bergen-og-ble-sjarkfisker
-https://www.bt.no/btmagasinet/i/AAVzr/En-av-tre-mener-innvandringen-er-en-ulempe-for-landet-Men-i-Hoyanger-vil-folk-beholde-asylmottaket
-https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rQlbe/De-lavtlonnede-sakker-akterut
– Distriktspolitikk og sentralisering, med reportasje fra Balestrand. https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/pwrx1/Syv-av-ti-mener-staten-tar-for-lite-hensyn-til-Utkant-Norge

Obstacles

Siden de digitale spørreundersøkelsene er omfattende og planlegges lang tid i forveien, måtte vi forholde oss til de variablene som allerede fantes.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS