Nodabase.net

Medborgerpanelet

Description

Norsk medborgerpanel er en nettbasert, forskningsdrevet undersøkelse som går over flere år. Dataene gir oss innsikt i historien bak de ordinære meningsmålingene, trendene og utviklingstrekk som kan få betydning for hvilke partier som vinner og taper. Det er første gang BT har hatt et så omfattende samarbeid med forskere.

Origin

Tall fra Norsk medborgerpanel gir et innblikk i hvordan samfunnet har endret seg siden forrige stortingsvalg. Professor Elisabeth Ivarsflaten ved UIB tok initiativ til panelet, som samler inn en omfattende mengde data om nordmenns holdninger. Over 10.000 personer har vært med i undersøkelsen siden oppstarten i 2013.
Forskningen er helt avhengig av at folk fortsetter å svare når forskerne spør. Det spesielle med nettopp denne undersøkelsen, er at det er de samme personene som har svart flere ganger. 1954 personer har vært med i panelet siden høsten 2013. Når det faktisk er de samme menneskene som blir spurt over tid, gir det et bedre grunnlag for å forstå hvordan og hvorfor folk endrer mening om samfunnsspørsmål.
For første gang har BT hatt et omfattende samarbeid med forskere. De har lagt ned en betydelig innsats for at ferske data av høy kvalitet kunne gjøres tilgjengelige for offentligheten på denne måten.

Data

Data fra Norsk medborgerpanel. Heldigital infrastruktur for spørreundersøkelser. Følger holdningene til deltakerne over tid og består i dag av over 6000 respondenter. Forsker på viktige samfunnsutfordringer som klima, ekstremisme, helse, integrering og ulikhet. Opprettet i 2012. Finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Les mer her: http://www.uib.no/medborger

Resources

Første kontakt mellom BT og Medborgerpanelet var på høsten 2016. Fra februar/mars 2017 jobbet vi med prosjektet, parallelt med annet andre valgprosjekt og forberedelser til sykkel-vm. To nyhetsutviklere og en journalist var hovedressursene i prosjektet. Første sak ble publisert i starten av august 2017.

Impact

Vi publiserte «Sympatibarometeret» i flere artikler om samarbeidskonstellasjoner og de ulike partiene. De første ble også publisert i Aftenposten, og var sitert på NTB og NRK. Tjenesten «Hvilket partis velgere ligner du på?» lå på fronten av bt.no store deler av valgkampen, og ble mye brukt (115.000 visninger).
En annen del av samme prosjekt var en serie større artikler med oppfølgere der resultater fra Medborgerpanelet ble brukt for å belyse konfliktlinjer i valget, sammen med reportasjeelementer:
-https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/2WQrr/Monica-34-sluttet-i-smykkebutikken-i-Bergen-og-ble-sjarkfisker
-https://www.bt.no/btmagasinet/i/AAVzr/En-av-tre-mener-innvandringen-er-en-ulempe-for-landet-Men-i-Hoyanger-vil-folk-beholde-asylmottaket
-https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rQlbe/De-lavtlonnede-sakker-akterut
– Distriktspolitikk og sentralisering, med reportasje fra Balestrand. https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/pwrx1/Syv-av-ti-mener-staten-tar-for-lite-hensyn-til-Utkant-Norge

Obstacles

Siden de digitale spørreundersøkelsene er omfattende og planlegges lang tid i forveien, måtte vi forholde oss til de variablene som allerede fantes.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.