Nodabase.net

Miljonbidragen till läkarna

Description

Databasen innehåller uppgifter om vilka konsultarvoden, resekostnader och hotellkostnader som 1635 anställda inom den svenska hälso- och sjukvården har fått från 66 läkemedelsbolag. De anställda utgörs av 1198 läkare, 246 sjuksköterskor och 191 övrig personal. Dessutom kan man se exakt vilka donationer, sponsringskostnader och konsultarvoden som sjukhus, företag och organisationer fick från läkemedelsindustrin.

Origin

Den svenska Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och hela den europeiska läkemedelsindustriföreningen, EFPIA, redovisade för första gången under 2015 alla personer och organisationer som fått värdeöverföringar. Men uppgifterna, som finns på http://lif.se/etik/samarbetsdatabaser, är inte sökbara. Materialet presenteras I stället I pdf:er, en för varje läkemedelsbolag, vilket gör det mycket tidsödande att ta reda på hur mycket pengar läkarna har tagit emot och från vilka läkemedelsbolag. Min tanke var att göra informationen på lif.se sökbar.

Data

Informationen om värdeöverföringarna är hämtad från sajten lif.se/etik/samarbetsdatabaser. Informationen om läkare och sjuksköterskor kommer från Socialstyrelsen.

Resources

En reporter och två utvecklare. Uppskattningsvis tog det reportern två månader på heltid att tvätta uppgifterna om värdeöverföringar så att de blev Excel-kompatibla och att bygga databasen.

Impact

Aftonbladet kunde med hjälp av databasen avslöja att omkring 600 läkare och annan vårdpersonal vägrade redovisa hur mycket pengar de fick från läkemedelsbolagen 2015. Men huvudsyftet var att ge svenskarna möjlighet att själva granska sina läkare. Tiotusentals svenskar tog chansen och använde databasen.

Obstacles

Tidsåtgången – att det tog så lång tid att tvätta pdf-texterna så att de blev Excel-kompatibla. Databaserna om läkare och sjuksköterskor tog också lång tid att skapa, men fanns färdiga eftersom de hade skapats inför ett tidigare projekt.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS