Nodabase.net

Nedlasterne (The Downloaders)

Ved å analysere 36 millioner linjer med datalogger fra fildelingstjenester som sprer overgrepsbilder av barn, klarte vi å identifisere 78 nordmenn – og konfrontere ti av dem – som skal ha lastet dette overgrepsmaterialet ned.

Description

Ved å analysere 36 millioner linjer med datalogger fra fildelingstjenester som sprer overgrepsbilder av barn, klarte vi å identifisere 78 nordmenn som skal ha lastet ned overgrepsmateriale. Vi konfronterte ti av dem. Arbeidet begynte januar 2015, og varte fram til publisering oktober 2015.
Dataloggene ble funnet på nettet gjennom avansert bruk av søkemotorer. Vi utviklet selv analyseverktøy som fant overgrepsmaterialet. For å identifisere nedlasterne brukte vi sosiale medier på innovative måter.
Vi viste hvordan politiet drukner i saker, og kun klarer å etterforske de mest alvorlige. Kun fire av de 78 hadde tidligere vært i politiets søkelys. Flere hadde nærhet til egne og andres barn. En var blitt godkjent av barnevernet som besøkshjem.
Prosjektet ble publisert som en nettspesial med tre nyhetsfeatureartikler og VGTV-dokumentar, og er en av VGs mest leste saker. Oppslagene førte til økte midler til Kripos, stenging av overgrepsnettsted, og en politisk resolusjon fra Oslo Frp.

Origin

Sommeren 2013 avslørte VG en politiker som stjal og publiserte jenters egne bilder. Sensommeren fulgte vi opp løse tråder fra nettstedet hvor politikeren delte bildene. Det ledet oss til andre nettsteder.
De nye nettstedene så ut til å være fildelingstjenester. Fildelingstjenestene bød på lite informasjon om hva filene som de delte inneholdt – dette var noe som man åpenbart måtte vite før man ankom fildelingstjenesten.
Noen av filnavnene var imidlertid å finne via søkemotorer. Det ledet oss til nettsteder som beskrev innholdet i filene. Vi ante raskt at mange av dem viste overgrep av barn.
Flere av nettstedene vi fant, krever dessuten betalt for å la deg laste ned en fil. De skriver selv at opplasterne får en del av fortjenesten. Vi skjønte at dette betyr at noen tjener penger på å dele overgrepsbilder av barn. De neste månedene dannet vi oss et inntrykk av miljøet rundt nettstedene, ved bruk av avanserte søkemetoder.

Data

Gjennombruddet kom da vi fant at flere av fildelingstjenestene loggfører hvem som laster ned hvilke filer. Dette er tydeligvis autogenererte logger. Loggene lå tilgjengelige på fildelingsnettstedene, men de inneholdt kun data over nedlastingene, og inneholdt ingen beskrivelse av hva loggene faktisk var. De lå åpent på nettstedet, men var i praksis skjult, siden det ikke ble lenket til dem. Loggfilene ble likevel fanget opp og indeksert av søkemotorer. Ved å bruke avanserte søkekriterer klarte vi å finne loggfilene, og begynte systematisk å laste dem ned. Etter noen måneder hadde vi lastet ned logg-informasjon om 36 millioner nedlastinger fra hele verden. Dette dannet grunnlaget for hele prosjektet.

Resources

Artikkelserien er et resultat av et langvarig og tett samarbeid mellom dataanalytiker og journalist.
Dataanalytiker Einar Otto Stangvik brukte måneder på å gjøre seg kjent med metodene for fildeling, som til slutt førte han fram til loggfilene. Han utviklet analyseverktøyene for å finne overgrepsfilene, og for å identifisere dem som lastet filene ned.
Dette ble gjort i tett kontakt med journalist Håkon F. Høydal, som høsten 2014 utviklet et konsept for prosjekt og publisering. Fra januar til oktober 2015 jobbet vi to fulltid med prosjektet. Fra april 2015 var journalist Natalie Remøe Hansen fra VGTV involvert i prosjektet på fulltid.
Prosjektet ble publisert som en tredelt nettspesial i tekst, grafikk og video. Denne ble utviklet av redaksjonelle utviklere Tom Byermoen og Jari Bakken.
Journalist Christina Quist skrev nyhetsoppfølginger.
Grunnet mange etiske problemstillinger var reportasjeleder Svein Kjølberg, redaktør Jane Throndsen og sjefredaktør Torry Pedersen tett involvert.

Impact

Nettspesialen “Nedlasterne” er en av VGs mest leste saker noensinne, og skapte raskt debatt om politiets ressurser, VGs metoder og behandling av pedofile nedlastere.
To måneder etter publisering ble de øremerkete midlene til Kripos’ etterforskning av nettrelaterte overgrep økt med to millioner kroner – fra seks til åtte millioner kroner. Dette er første gang siden 2008 at midlene er økt. Politikere sa at økningen var en direkte konsekvens av “Nedlasterne”.
5. februar 2016 vedtok Oslo FrP en 10-punkts resolusjon om hva regjeringen i Norge bør gjøre for å stanse nedlasting av overgrepsfiler. Åtte av punktene var rettet mot justisministeren, som er fra partiet FrP.
Den belgiske fildelingstjenesten er tatt ned. Etterforskningen fikk stor oppmerksomhet i Belgia, og ble omtalt i blant annet De Standaard, Mondiaal Nieuws og riksdekkende TV.
7. mars 2016 er Høydal invitert til en debatt hos FNs Menneskerettighetsråd om beskyttelse av barn på internett.

Obstacles

To av de største hindrene for å få forløst prosjektet var: 1) Kunne vi finne ut hvordan nedlasterne fant og lastet ned overgrepsbilder, og 2) kunne vi finne informasjon som kunne lede oss til dem som lastet ned? Stangviks strukturerte bruk av søkeverktøy ledet oss fram til loggfilene.
Neste problem var å identifisere hvilke filer som inneholdt overgrepsmateriale. Vi bestemte oss tidlig for ikke å se på filene selv, av respekt for ofrene. Manuell leting ville også ta for lang tid. Stangviks egenutviklede analyseverktøy var viktig her.
Identifiseringen av mennene var tidkrevende, men tidvis lettere enn antatt. Vi trodde også at mange ville nekte å møte oss, men alle vi kontaktet møtte oss – til slutt.
Et problem var hvordan møtene med nedlasterne skulle håndteres. Skulle vi publisere identiteten deres? Kunne vi bruke skjulte opptak? Hva kunne vi love dem? Hvordan skulle vi ivareta både dem og ofrene? Sjelden har et journalistisk prosjekt vært omkranset av så mange etiske diskusjoner.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.