Nodabase.net

Nedlasterne (The Downloaders)

Ved å analysere 36 millioner linjer med datalogger fra fildelingstjenester som sprer overgrepsbilder av barn, klarte vi å identifisere 78 nordmenn – og konfrontere ti av dem – som skal ha lastet dette overgrepsmaterialet ned.

Description

Ved å analysere 36 millioner linjer med datalogger fra fildelingstjenester som sprer overgrepsbilder av barn, klarte vi å identifisere 78 nordmenn som skal ha lastet ned overgrepsmateriale. Vi konfronterte ti av dem. Arbeidet begynte januar 2015, og varte fram til publisering oktober 2015.
Dataloggene ble funnet på nettet gjennom avansert bruk av søkemotorer. Vi utviklet selv analyseverktøy som fant overgrepsmaterialet. For å identifisere nedlasterne brukte vi sosiale medier på innovative måter.
Vi viste hvordan politiet drukner i saker, og kun klarer å etterforske de mest alvorlige. Kun fire av de 78 hadde tidligere vært i politiets søkelys. Flere hadde nærhet til egne og andres barn. En var blitt godkjent av barnevernet som besøkshjem.
Prosjektet ble publisert som en nettspesial med tre nyhetsfeatureartikler og VGTV-dokumentar, og er en av VGs mest leste saker. Oppslagene førte til økte midler til Kripos, stenging av overgrepsnettsted, og en politisk resolusjon fra Oslo Frp.

Origin

Sommeren 2013 avslørte VG en politiker som stjal og publiserte jenters egne bilder. Sensommeren fulgte vi opp løse tråder fra nettstedet hvor politikeren delte bildene. Det ledet oss til andre nettsteder.
De nye nettstedene så ut til å være fildelingstjenester. Fildelingstjenestene bød på lite informasjon om hva filene som de delte inneholdt – dette var noe som man åpenbart måtte vite før man ankom fildelingstjenesten.
Noen av filnavnene var imidlertid å finne via søkemotorer. Det ledet oss til nettsteder som beskrev innholdet i filene. Vi ante raskt at mange av dem viste overgrep av barn.
Flere av nettstedene vi fant, krever dessuten betalt for å la deg laste ned en fil. De skriver selv at opplasterne får en del av fortjenesten. Vi skjønte at dette betyr at noen tjener penger på å dele overgrepsbilder av barn. De neste månedene dannet vi oss et inntrykk av miljøet rundt nettstedene, ved bruk av avanserte søkemetoder.

Data

Gjennombruddet kom da vi fant at flere av fildelingstjenestene loggfører hvem som laster ned hvilke filer. Dette er tydeligvis autogenererte logger. Loggene lå tilgjengelige på fildelingsnettstedene, men de inneholdt kun data over nedlastingene, og inneholdt ingen beskrivelse av hva loggene faktisk var. De lå åpent på nettstedet, men var i praksis skjult, siden det ikke ble lenket til dem. Loggfilene ble likevel fanget opp og indeksert av søkemotorer. Ved å bruke avanserte søkekriterer klarte vi å finne loggfilene, og begynte systematisk å laste dem ned. Etter noen måneder hadde vi lastet ned logg-informasjon om 36 millioner nedlastinger fra hele verden. Dette dannet grunnlaget for hele prosjektet.

Resources

Artikkelserien er et resultat av et langvarig og tett samarbeid mellom dataanalytiker og journalist.
Dataanalytiker Einar Otto Stangvik brukte måneder på å gjøre seg kjent med metodene for fildeling, som til slutt førte han fram til loggfilene. Han utviklet analyseverktøyene for å finne overgrepsfilene, og for å identifisere dem som lastet filene ned.
Dette ble gjort i tett kontakt med journalist Håkon F. Høydal, som høsten 2014 utviklet et konsept for prosjekt og publisering. Fra januar til oktober 2015 jobbet vi to fulltid med prosjektet. Fra april 2015 var journalist Natalie Remøe Hansen fra VGTV involvert i prosjektet på fulltid.
Prosjektet ble publisert som en tredelt nettspesial i tekst, grafikk og video. Denne ble utviklet av redaksjonelle utviklere Tom Byermoen og Jari Bakken.
Journalist Christina Quist skrev nyhetsoppfølginger.
Grunnet mange etiske problemstillinger var reportasjeleder Svein Kjølberg, redaktør Jane Throndsen og sjefredaktør Torry Pedersen tett involvert.

Impact

Nettspesialen “Nedlasterne” er en av VGs mest leste saker noensinne, og skapte raskt debatt om politiets ressurser, VGs metoder og behandling av pedofile nedlastere.
To måneder etter publisering ble de øremerkete midlene til Kripos’ etterforskning av nettrelaterte overgrep økt med to millioner kroner – fra seks til åtte millioner kroner. Dette er første gang siden 2008 at midlene er økt. Politikere sa at økningen var en direkte konsekvens av “Nedlasterne”.
5. februar 2016 vedtok Oslo FrP en 10-punkts resolusjon om hva regjeringen i Norge bør gjøre for å stanse nedlasting av overgrepsfiler. Åtte av punktene var rettet mot justisministeren, som er fra partiet FrP.
Den belgiske fildelingstjenesten er tatt ned. Etterforskningen fikk stor oppmerksomhet i Belgia, og ble omtalt i blant annet De Standaard, Mondiaal Nieuws og riksdekkende TV.
7. mars 2016 er Høydal invitert til en debatt hos FNs Menneskerettighetsråd om beskyttelse av barn på internett.

Obstacles

To av de største hindrene for å få forløst prosjektet var: 1) Kunne vi finne ut hvordan nedlasterne fant og lastet ned overgrepsbilder, og 2) kunne vi finne informasjon som kunne lede oss til dem som lastet ned? Stangviks strukturerte bruk av søkeverktøy ledet oss fram til loggfilene.
Neste problem var å identifisere hvilke filer som inneholdt overgrepsmateriale. Vi bestemte oss tidlig for ikke å se på filene selv, av respekt for ofrene. Manuell leting ville også ta for lang tid. Stangviks egenutviklede analyseverktøy var viktig her.
Identifiseringen av mennene var tidkrevende, men tidvis lettere enn antatt. Vi trodde også at mange ville nekte å møte oss, men alle vi kontaktet møtte oss – til slutt.
Et problem var hvordan møtene med nedlasterne skulle håndteres. Skulle vi publisere identiteten deres? Kunne vi bruke skjulte opptak? Hva kunne vi love dem? Hvordan skulle vi ivareta både dem og ofrene? Sjelden har et journalistisk prosjekt vært omkranset av så mange etiske diskusjoner.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.