Nodabase.net

Nobelpriset och kvinnorna

Description

Kan man förklara den låga andelen kvinnliga Nobelpristagare med att det har funnits en historisk mansdominans inom vetenskaperna?

För att undersöka det gjorde vi en kartläggning över antalet Nobelpris som belönar forskning från de senaste 35 åren, och jämförde andelen kvinnliga pristagare med andelen kvinnor i den akademiska världens toppskikt. Resultaten visade att kvinnor är underrepresenterade i tre av priskategorierna.

Origin

Det har varit extremt vanligt att man sagt “ja,ja time will tell, priset delas ut för 35 år gamla upptäckter, då var forskarvärlden mer ojämställd än nu”. Highly cited berättar exakt vilka som utgör ”the top 1 percent” i forskarvärlden, även bakåt. Vi ville undersöka och kunde därmed visa att detta inte stämde. Förvånansvärt få/inga har granskat just denna vinkel vad vi kunde se.

Data

Vi kollade upp de mest framgångsrika forskarna inom de fyra Nobelvetenskaperna fysik, kemi, ekonomi och medicin de senaste årtiondena och vilkas upptäckter som har belönats med Nobelpris. Genom detta kunde vi ta reda på andelen kvinnor bland de tänkbara kandidaterna till priset, och jämföra med andelen kvinnor bland de forskare som faktiskt tilldelats pris för sina arbeten.

Som hjälp att ta fram underlag för våra beräkningar använde vi Reuters databas Highly Cited, namnanalysverktyget NamSor och Nobelprisets officiella API.

Läs en steg-för-steg-beskrivning av alla moment här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4282&grupp=22424&artikel=6582376

Resources

Cirka 3 arbetsdagar med kodning + databearbetning:
2 utvecklare + 1 praktikant.
Ytterligare cirka 2 arbetsdagar för reportage/radioinslag, dokumentation + webbpublicering:
1 datajournalist + 1 webbredaktör.
Utsträckt över en tidsperiod av 2 månader vid sidan av annat arbete.

Impact

Kommentarer från Vetenskapsakademien.

Obstacles

När man går ner på så här små kvantiteter börjar det bli stora variationer i procentenheter med en kvinna mer eller mindre. Toppforskare inom medicin räknas också i hundratal där de räknas i tiotal inom exempelvis fysik så det är klurigt att jämföra. Namsor har också en del utmaningar med ”icke-västerländska” namn så vi fick göra en hel del manuellt dubbelarbete.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.