Nodabase.net

Nobelpriset och kvinnorna

Description

Kan man förklara den låga andelen kvinnliga Nobelpristagare med att det har funnits en historisk mansdominans inom vetenskaperna?

För att undersöka det gjorde vi en kartläggning över antalet Nobelpris som belönar forskning från de senaste 35 åren, och jämförde andelen kvinnliga pristagare med andelen kvinnor i den akademiska världens toppskikt. Resultaten visade att kvinnor är underrepresenterade i tre av priskategorierna.

Origin

Det har varit extremt vanligt att man sagt “ja,ja time will tell, priset delas ut för 35 år gamla upptäckter, då var forskarvärlden mer ojämställd än nu”. Highly cited berättar exakt vilka som utgör ”the top 1 percent” i forskarvärlden, även bakåt. Vi ville undersöka och kunde därmed visa att detta inte stämde. Förvånansvärt få/inga har granskat just denna vinkel vad vi kunde se.

Data

Vi kollade upp de mest framgångsrika forskarna inom de fyra Nobelvetenskaperna fysik, kemi, ekonomi och medicin de senaste årtiondena och vilkas upptäckter som har belönats med Nobelpris. Genom detta kunde vi ta reda på andelen kvinnor bland de tänkbara kandidaterna till priset, och jämföra med andelen kvinnor bland de forskare som faktiskt tilldelats pris för sina arbeten.

Som hjälp att ta fram underlag för våra beräkningar använde vi Reuters databas Highly Cited, namnanalysverktyget NamSor och Nobelprisets officiella API.

Läs en steg-för-steg-beskrivning av alla moment här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4282&grupp=22424&artikel=6582376

Resources

Cirka 3 arbetsdagar med kodning + databearbetning:
2 utvecklare + 1 praktikant.
Ytterligare cirka 2 arbetsdagar för reportage/radioinslag, dokumentation + webbpublicering:
1 datajournalist + 1 webbredaktör.
Utsträckt över en tidsperiod av 2 månader vid sidan av annat arbete.

Impact

Kommentarer från Vetenskapsakademien.

Obstacles

När man går ner på så här små kvantiteter börjar det bli stora variationer i procentenheter med en kvinna mer eller mindre. Toppforskare inom medicin räknas också i hundratal där de räknas i tiotal inom exempelvis fysik så det är klurigt att jämföra. Namsor har också en del utmaningar med ”icke-västerländska” namn så vi fick göra en hel del manuellt dubbelarbete.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS