Nodabase.net

Reporternätverket – Brister i brandskydd

Description

Under hösten och vintern 2015 brinner det på flera asylboenden, HVB-hem för ensamkommande och boenden som varit under uppförande.
Därför har Sveriges Radio granskat hur brandsäkra asylboenden och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn är.

Länken till samlingssidan finns här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=112&grupp=22856

Här är en typartikel: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6404104

Tillsammans med tolv P4-kanaler i Sveriges Radios reporternätverk granskade vi och sammanställde protokoll från drygt 300 boenden, varav fler än 180 hade så allvarliga brister att räddningstjänsten ställde krav på att de ska åtgärdas snarast eller senast ett visst datum.
Över 800 sådana allvarliga brister har kommit fram i granskningen och det finns mängder av exempel på boenden där en brand skulle ha kunnat bli ödesdiger för de som bor där. Vi tog fram länsspecifika ljud och grafikmallar samt robotartiklar, som kunde paketeras individuellt på sociala medier och den egna hemsidan av respektive webbredaktör.

Mer om metoden kan man även läsa på vår blogg: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4282&grupp=22424&artikel=6405941

Origin

För att visa bristerna på lokal nivå ville P4-kanalerna göra en sammanställning med en karta för webben där man kan få upp information om brandskyddet kommunvis.
Digitala insatsstyrkan tillfrågades om att hjälpa till med detta och tillsammans tog vi fram en karta där varje kommun i granskningen var klickbar. När man klickar på en kommun rullas information om den kommunen ut under kartan. Där kan man bland annat se hur många boenden som granskats i just den kommunen och hur många allvarliga brister boendena hade vid räddningstjänstens senaste inspektion. Man ser till exempel att brandlarm inte varit funktionsdugliga och att utrymningsvägar varit låsta eller blockerade.
Vi tillförde mycket av det visuella, mobilförståelsen och vikten av skräddarsytt unikt material i ljud och grafik för att öka tillgängligheten och den lokala förankringen, för att inte tala om webblyssningen med vår animerade radio.

Data

Varje P4-kanal begärde ut inspektionsrapporterna per kommun och indexerade och kvantifierade anmärkningarna enligt samma excel-form, som vi var med och gav formatfeedback på, samt hjälpte till att audio- och visualisera. Vi beställde och presenterade även lokala ljud med mera i samarbete med P4-stationerna.

Resources

Cirka 2 arbetsdagar per lokal reporter och P4-kanal.
Från vår del cirka en knapp utvecklarvecka, projektledning, redaktörande.
Inlånad grafiker cirka 2 arbetsdagar.

Impact

Många lokala och uppmärksammade brister samt en del löften om åtgärder. Förhållandevis bra mottagande i sociala medier för ljuden i synnerhet (som sällan är klickmagneter på sociala medier på grund av audioformatet).

Obstacles

Vi är ett nytt team på Sveriges Radio och redaktionerna har oss fortfarande inte top of mind så ofta i datainsamlingsskedet, utan först när det är dags för paketering. Det blir dock bättre och bättre och även om vi gärna kommit in tidigare och satt upp ett formulär så att de stackars P4-redaktörerna slapp maila excel-ark till varandra, så blev vi ändå förhållandevis tidigt anlitade och kunde i alla fall påverka att säkra formen av datan i viss mån.

Built on WordPress by Smart Media AS