Nodabase.net

Undervisning i minoritetsspråk: Hur mycket gör kommunerna?

Description

I Sverige är språken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch alla erkända minoritetsspråk och skyddas därmed av svenska lagar och EU-regler. Syftet med dessa skydd är att främja och bevara språk som talats under lång tid i vårt land.

Det är dock känt sedan tidigare att det görs för lite från myndigheternas sida, därför har regeringen lovat att förstärka arbetet med de nationella minoritetsspråken med 40 miljoner kronor per år.

För att kartlägga hur det står till med undervisningen i Sveriges kommuner idag så har Sisuradio genom en enkät fått svar från ett stort antal av kommunerna om deras undervisning i de fem minoritetsspråken.

Denna data har vi sedan presenterat i ett antal lättöverskådliga grafiker, både interaktiva och statiska, i kombination med andra datakällor och körningar.

Till detta har olika redaktioner inom Sveriges Radio bjudits in för att presentera de delar av datan som är mest intressant för deras målgrupp.

Origin

De små språken i världen hotas allt mer när större språk som exempelvis engelska tar över. I Sverige skyddas fem minoritetsspråk av svenska lagar och EU-regler. Frågan var hur det står till med den faktiska undervisningen i alla Sveriges kommuner.

Idén kom från Sisuradios agendagrupp.

Data

Sisuradio genomförde en enkät som fick svar från ett stort antal av kommunerna. Datan från enkäten har vi sedan kombinerat med annan kommundata från SKL:s databas Kolada, och Sisuradios tidigare specialbeställda data från SCB över antal personer med finsk bakgrund i respektive kommun, för mer personaliserat sammanhang.
Därefter skrev vi robotartiklar/formler som slog mot vår databas på typ formen:

“I [KOMMUN] bor ungefär [KOLADA-DATA] personer med [VALT SPRÅK] bakgrund.
Elever i [KOMMUN] får över [ENKÄTSVAR] minuter undervisning i [VALT SPRÅK], per elev och vecka, enligt vår enkät. Enligt rekommendationerna krävs minst 180 minuter för att hålla språket vid liv.
Undervisningstiden för minoritetsspråk har [inte] ändrats i kommunen under de senaste två åren.”

Mer här: http://t.sr.se/2iFy4jM  och här: http://t.sr.se/2icqLz2

Också en responsiv och mobilen först-grafik över läroplanen, som går igen i flera filmer för sociala medier (se länkar i första inputfältet).

Resources

Inlånad grafiker cirka 3-4 arbetsdagar totalt.
Webbutveckling cirka en arbetsvecka.
Redaktör cirka 2 arbetsdagar.
Uppskattningsvis en veckas jobb med utskick och påminnelser om enkätsvar av Sisuradio.
Översättningar till romani, finska, samiska och engelska gjordes av respektive språkredaktion.

Impact

Fick stort genomslag och mycket reaktioner:

– I sociala medier:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=22730&artikel=6379882

– Av politiker:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=22730&artikel=6379354

– I tidningsledare.

Vanligtvis citeras inte den här typen av journalistik då minoritetsspråken, enligt majoriteten av befolkningen, kan anses vara ett för smalt och obskyrt ämne.

Obstacles

Sisuradio har blivit lite hemmablinda efter mångårig rapportering av ämnet i motvind, att det är perifert huruvida kommunerna erbjuder 20 eller 40 minuter i veckan – allt under 180 minuter är för lite enligt Europarådet. Vi i digitala insatsstyrkan kom in i processen först när enkäten redan var utskickad. Det hade annars varit intressant att lägga till svarsalternativet “erbjuder mer än 180 minuter i veckan”, vilket redaktionen inte tänkt på eftersom de ju “vet” att troligen inga kommuner gör detta. Men eftersom så få ens nådde upp till 60 minuter fanns ju storyn där ändå.

Det är också en utmaning att vara i händerna på att andra redaktioner lånar ut nyckelresurser som grafiker och redaktör men i detta fall var både Ekot och språkredaktionerna mycket bra på att samarbeta. Projektledare/digital producent för denna story råkar även kunna finska och ha bevakat ämnet tidigare, vilket hjälpte.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS

Privacy Policy

The Privacy Statement is about how this website collects and uses visitor information. The statement contains information that you are entitled to when collecting information from our website (Personal Information Act, section 19), and general information about how we treat personal data (Personal Data Act, section 18, first paragraph). The legal owner of the website is the processing officer for the processing of personal data. It is voluntary for those who visit the web sites to provide personal information regarding services such as receiving newsletters and using the sharing and tip services. The treatment basis is the consent of the individual, unless otherwise specified.

1. Web analytics and cookies (cookies)

As an important part of the effort to create a user-friendly website, we look at the user pattern of those who visit the site. To analyze the information, we use the Google Analytics analysis tool. Google Analytics uses cookies (small text files that the site stores on the user's computer), which registers the users' IP address and provides information about the individual user's online movements. Examples of what the statistics give us answers to are; how many people visit different pages, how long the visit lasts, what websites users come from and what browsers are used. None of the cookies allow us to link information about your use of the site to you as an individual. The information collected by Google Analytics is stored on Google servers in the U.S.. The information received is subject to the Google Privacy Policy. An IP address is defined as a personal information because it can be traced back to a particular hardware and thus to an individual. We use Google Analytics's tracking code to anonymize the IP address before the information is stored and processed by Google. Thus, the stored IP address can not be used to identify the individual user.

2. Search

If the webpage has search function, it stores information about what keywords users use in Google Analytics. The purpose of the storage is to improve our information service. The search usage pattern is stored in aggregate form. Only the keyword is saved and they can not be linked to other information about the users, such as the IP addresses.

3. Share / Tips service

The "Share with others" feature can be used to forward links to the site by email, or to share the content of social networking. Tips for tips are not logged with us, but only used to add the tips to the community. However, we can not guarantee that the online community does not log this information. All such services should therefore be used wisely. If you use the email feature, we only use the provided email addresses to resend the message without any form of storage.

4. Newsletter

The website can send out newsletters by email if you have registered to receive this. In order for us to be able to send e-mail, you must register an e-mail address. Mailchimp is the data processor for the newsletter. The e-mail address is stored in a separate database, not shared with others and deleted when you unsubscribe. The e-mail address will also be deleted if we receive feedback that it is not active.

5. Registration, form

The website may have a form for registration, contact form or other form. These forms are available to the public to perform the tasks they are supposed to do. Registration form is for visitors to sign up or register. Contact form is for visitors to easily send a message to the website's contact person. We ask for the name of the sender and contact information for this. Personal information we receive is not used for purposes other than responding to the inquiry. The form is sent as email via Mailgun as a third party solution. The entire submission will be stored at Mailgun for 24 hours. Between 24 hours and 30 days, only mailheader is stored before the submission is deleted after 30 days. The reason for this storage is to confirm whether emails are sent from the website and forwarded to the correct recipient. Once the email is received by the recipient, it is up to the recipient to determine the data processing needs of the email.

6. Page and service functionality

Cookies are used in the operation and presentation of data from websites. Such cookies may contain language code information for languages ​​selected by the user. There may be cookies with information supporting the load balancing of the system, ensuring all users the best possible experience. For services that require login or search, cookies can be used to ensure that the service presents data to the right recipient.

7. How to manage cookies in your browser

On www.nettvett.no, read how to configure your browser to accept / reject cookies, and get tips for safer use of the internet.