Nodabase.net

Søppelskandalen

Description

Gjennom artikkelserien “Søppelkrisa” undersøker Dagbladet systematisk hva som gikk galt da et nytt søppelselskap fikk ansvaret for å tømme søppel i Oslo.

Origin

Da søppelet bokstavelig talt fløt over i Oslos gater, bestemte vi oss for å finne ut hvorfor. Hvordan kunne det skje, og hva gikk galt?

Data

Vi brukte den norske offentlighetsloven for å skaffe innsyn i alle data vi brukte i prosjektet. De viktigste datakildene for prosjektet er oversikten over 31 000 klager på manglende søppeltømming fra ulike adresser i Oslo, kontrakten med priser, oversikten over alle arbeidsøktene til søppeltømmerne, og referater fra alle møter mellom søppelselskapet Veireno og Oslo kommune.

Resources

Den første uken i prosjektet var flere personer involvert for å utvikle ideer og diskutere fremdrift, deretter var det en journalist som holdt tak i artikkelserien og det videre arbeidet. Samme journalist utførte også data-analysene i excel og excel vba.

Impact

Det norske arbeidstilsynet åpnet selvstendige undersøkelser på bakgrunn av Dagbladets funn. De bekreftet siden flere av funnene og konstaterte grove brudd på arbeidsmiljøloven. Søppelselskapets eier og leder er fortsatt under etterforsket av politiet for lovbruddene Dagbladet avdekket. Det er også kjent at ettermiddagen Dagbladet avslørte over 2000 lovbrudd, skjønte kommunen at de hadde adgang til å si opp kontrakten med søppelselskapet. Det viste seg imidlertid ikke nødvendig, da selskapet kort tid etter slo seg selv konkurs. Kommunen tok deretter over søppeltømmingen i Oslo.

Obstacles

Den største utfordringen var å finne ut av hvordan vi kunne analysere over 50 kolonner med data fordelt på flere tusen rader på en korrekt måte. Vi startet med å kartlegge arbeidsmiljølovens grenser for maksimal overtid, hviletid, ukentlig og månedlig arbeidstid, med mer. Med utgangspunkt i disse verdiene utviklet vi metoder for å “intervjue” dataene. Løsningen vi brukte lengst tid på å fundere ut, var hvordan vi skulle analysere om ulike grenseverdier i loven ble brutt over fire ukers perioder. Vi oppsummerte øktene per arbeider, slik at en uke ble representert i en celle. Men hvordan skulle vi analysere fire uker om gangen, per arbeider? Doble for-løkker med if-tester i VBA ble løsningen.

Go to case website
Built on WordPress by Smart Media AS