Nodabase.net

Sunniextremisternas miljonbedrägerier

Description

Svenska och danska staten har lurats på över 100 miljoner kronor i en internationell härva av momsbedrägerier, där pengar misstänks ha gått till terrorism. Genom att följa spåren kan Ekot tillsammans med Danmarks Radio och Jyllandsposten visa att samma bolag, adresser, bulvaner och andra bolagsföreträdare återkommer i systematiska bedrägerier som kan kopplas samman. Och de centrala personerna i bedrägerierna återfinns inom den våldsbejakande islamismen.

Trots att myndigheterna känner till brottsupplägget kan vi också visa att bedrägerierna fortgår, år efter år.

En del av pengarna från momsbedrägerierna misstänks också ha gått till en terrorcell i Melilla. En av de som pekas ut som terrorcellens mest centrala medlemmar är en man folkbokförd i Sverige. Han var fortfarande på fri fot. (Mindre än en månad efter att granskningen publicerats greps mannen i Spanien, han misstänks för terrorfinansiering genom sina företagsbedrägerier. Han är fortfarande folkbokförd i Sverige)

Origin

Vår granskning inleddes inte av något tips, inte heller hade vi en tydlig tes om var vi skulle hamna. Det vi hade var en känsla av att möjliggörarna bakom den våldsbejakande islamismen i Sverige i stort kommit undan granskning, och vi ville hitta dem. Vi hade också en idé om hur det skulle gå till, en metod. Se metodstycket nedan.

Data

– Myndighetsregister (som exempelvis adresskopplingar etc)
– Skrapad (och kontrollerat material) från exempelvis förundersökningar, bolagsregistreringar och skatteutredningar
– Skrapat material från sociala medier (främst facebook)
– Läckta powerpointfiler med registrerade IS-medlemmar (4000)
– En läckt antiterrorutredning från Melilla (på tiotusentals sidor)

Resources

Satsning på generell kartläggning för grundmaterial:
Reporter Emelie Rosén en och en halv månad, researcher Victoria Gaunitz en och en halv månad.

Efter att vi inriktat oss på momsbedrägerierna:
Reporter Maria Blomquist i tre veckor och reporter Emelie Rosén och researcher Victoria Gaunitz i cirka en och en halv månad vardera.

Impact

Nyheterna plockades upp av alla stora medier i Sverige, för de två publiceringsdagarna finns över 100 artiklar med cred till Ekots granskning.
Gehöret från myndigheter var också stort, representanter från både Skatteverket och Försvarshögskolan hörde av sig och ville lära av vår metod. Skatteverket bjöd också in oss att hålla en föreläsning för deras utredare och analytiker.
Representanter för Försvarshögskolan har också sagt att man nu ser behov av mer forskning kring den här typen av misstänkt terrorfinansiering, samt av att justera tidigare slutsatser.

De politiska reaktionerna var också många. Statsminister Stefan Löfven sa bland annat att man måste arbeta tydligare med att förbättra myndigheters samverkan för att motverka det här.

Obstacles

En naturlig svårighet var bulvanerna. De användes av extremisterna just för att extremisterna skulle kunna gömma sig. Men en av de saker som gör den här granskningen unik är just att vi vägrade att ge oss där och bara beskriva bolag ”med bulvaner”. Vi fortsatte att leta, vem finns bakom bulvanerna då? Återigen handlade det om att när vi lade vår stora mängd data i olika raster kunde vi hitta mönster. Bulvaner i olika härvor kom till Sverige samtidigt, skrevs på samma adress och sedan hela tiden flyttade mellan adresser som en och samma person hade tillgång till.
Det här var svårt, och det kändes ibland som en labyrint, men när vi väl knäckt den var det väldigt mycket som föll på plats.

En annan svårighet var i hur vi skulle avgränsa oss, då hela härvan rörde närmare 100 bolag och momsbedrägerierna som staten misstänks ha lurats på uppgick till cirka 400 miljoner. Vi ville att bedrägerierna skulle vara de mest centrala, och med de starkaste kopplingarna till våldsbejakande islamism.

Built on WordPress by Smart Media AS