Nodabase.net

Svenska terrorfall

Description

Fall som gått till fällande dom markeras i tidslinjen och går att filtrera fram.
Tidslinjen går också att filtrera på vilken del av den svenska terrorlagstiftningen som haft effekt, och på vilken sorts terrorism fallen handlar om.
Filtren väljs med knappar som fästs i skärmens botten när man scrollar i tidslinjen, så att de alltid är tillgängliga.

Origin

De svenska lagar som har med terrorism att göra är fortfarande ganska nya. De har ändrats över tid och för att visa vilka effekter det haft, och för att ge en överblick av hur många fall det handlar om, ville Ekots reportrar presentera sin kartläggning i en tidslinje som utvecklats för att både ge fyllig information och överblick. Samtidigt har vi velat ge publiken möjlighet att själv utforska materialet genom ett antal filterval.

Data

Efter 15 år med speciell terror­lagstiftning i Sverige har endast fem personer dömts för brott kopplade till terrorism. Genomgång av terrorlagarnas effekt i samtliga kända utredningar och domar.

Resources

Idé och research: Henrika Åkerman och Fernando Arias, Ekot
Utvecklare: Niklas Emilsson och Karolina Wihed Nystrand
Skiss och koncept: Daniel Björk och Thomas Pettersson, Valtech
Redaktörer: Nils Lindström, Ekot samt Eric Weber
Grafik och illustration: Liv Widell, Ekot
Projektledare: Yasmine El Rafie

Impact

Obstacles

Vår ursprungliga plan för en överblicksvy visade sig svår att implementera, något vi kan komma att ta upp i kommande iterationer. Det är svårt att bygga filtrerbara datastrukturer där framtida skärningspunkter eventuellt kan tillkomma men vi förväntas släppa verktyget när sprinten är slut.

Built on WordPress by Smart Media AS