Nodabase.net

Syrien: Svår konfikt på lättbegripligt sätt

Description

Kriget i Syrien har pågått i över fem år och det är många olika grupper som är såväl fiender som allierade. Det här kan vara svårt att få en överblick av.

Vi skapade därför en webbapplikation som visar hur nära eller långt varje part i Syrienkonflikten befinner sig från varandra.
I grafiken finns också en kort punktlista och ett faktaljud – med målet att du ska få den mest grundläggande infon i en och samma mobilvy men med möjlighet att klicka dig vidare till ytterligare fördjupning.

Origin

Sveriges Radios nyhetsredaktion, Ekot, inspirerades av en grafik över brittiska politiker och ville göra något mobilanpassat som beskrev de många olika allianserna i Syrienkonflikten.

Data

En reporter på Ekot stod för research och tog fram texter, skapade ljud och rankade parternas närhet i en excelfil/matris som vi sedan översatte till olika tjocklek på banden mellan parterna och avståndet dem emellan.

Resources

5 personer under sammanlagt cirka en arbetsvecka, utspritt under 4 månader.

Impact

Fin organisk räckvidd på sociala medier, inte minst för att vara en infografik om en fem år lång konflikt.

Obstacles

Att få folk att klicka på ljudet för att ta del av mer info och att rymma allt på en mobilskärm.

Built on WordPress by Smart Media AS